Kommunikation, kognition och tillgänglighet

Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv, 7,5 hp – en kurs för dig som har läst 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne och är intresserad av textdesign, kognition, visuell kommunikation och tillgänglighet.

Hur designar vi kommunikativa produkter på människors villkor? Hur gör vi den audio-visuella informationen tillgänglig så att alla människor kan uppfatta och ta del av innehållet, oberoende av perceptuell  eller kognitiv förmåga? Vilka kognitivt baserade principer kan vi tillämpa för att underlätta navigering, bearbetning och förståelse av innehållet i broschyrer, informationsfilmer och på webbsidor?

Läs mer om kursen Kognition, kommunikation och tillgänglighet här. Sista anmälningsdag är 19 april.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-01-29