lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Praktisk filosofi

GrundnivåGes termin
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, 30 hp (FPPA01)höst 2019
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (FPPA21)
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (FPPA22)vår 2019
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - kandidatkurs, 30 hp (FPPA31)vår 2019
Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 hp (FPRA12)vår 2019höst 2019
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FPRA22)vår 2019höst 2019
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, 7,5 hp (FPRB04)vår 2019höst 2019
Praktisk filosofi: Kandidatkurs, 30 hp (FPRK01)vår 2019höst 2019
One World, One Morality, 7,5 hp (SASH66)vår 2019
Avancerad nivå
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen, 15 hp (FPRM01)vår 2019höst 2019
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen, 30 hp (FPRM02)vår 2019höst 2019
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs, 30 hp (FPRM10)vår 2019höst 2019
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 15 hp (FPRM20)vår 2019höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: