lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Teoretisk filosofi

GrundnivåGes termin
Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 hp (FTEA12)höst 2018vår 2019
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FTEA21)höst 2018vår 2019
Teoretisk filosofi: Filosofins historia, 7,5 hp (FTEB04)höst 2018vår 2019
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs, 30 hp (FTEK01)höst 2018vår 2019
One World, One Language, 7,5 hp (SASH81)höst 2018
Avancerad nivå
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen, 15 hp (FTEM01)höst 2018vår 2019
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen, 30 hp (FTEM02)höst 2018vår 2019
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs, 30 hp (FTEM10)höst 2018vår 2019
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs, 15 hp (FTEM20)höst 2018vår 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: