Se spännande kortföreläsningar

Publicerad den 29 maj 2013

Den 3-4 juni spelar UR in ett antal kortföreläsningar med forskare från Lunds universitet. Alla intresserade har möjlighet att komma och vara publik.

Inspelningarna påbörjas kl. 9.00 måndagen den 3 juni och håller på hela dagen. De fortsätter nästa dag.

Föreläsare från flera olika fakulteter presenterar sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt. Från Filosofiska institutionen får vi höra Peter Gärdenfors föreläsa om "Språkinlärningens mysterium" och Jana Holsanova om "Säger en bild mer än tusen ord? Om samspel mellan språk och bild i olika medier."

Inspelningarna äger rum i aulan i Kårhuset på LTH. Ingen föranmälan behövs.
<link http: www5.lu.se upload anstalldsidan ur-program1.pdf för inspelning av>Läs programmet för dagarna här.