Agneta Gulz expert i Läroplans-utredningen

Publicerad den 1 mars 2024
Agneta Gulz. Foto.

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen, har utsetts till en av de tio sakkunniga experter som kommer att stödja regeringen i Läroplansutredningen som tillsattes i december.

Utredningen tillsattes för att regeringen anser att läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. 

— Som professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning, bidrar jag med expertis från detta fält. Flera av de andra experterna har, liksom jag, en bred vetenskaplig bakgrund, snarare än inriktning på ett enstaka ämne, och även en orientering mot vardagliga praktiker i skolor och klassrum, säger Agneta Gulz.

Förutom de tio utsedda experterna deltar även experter från flera myndigheter och organisationer samt sakkunniga från Regeringskansliet.

Uppdraget ska se över läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet, och ska redovisas senast den 28 februari 2025. 

Läs mer om Läroplansutredningen.
Läs regeringens pressmeddelande.