Anslag till forskning om att hantera klagomål mot energi- och klimatomställningen på ett rättvist sätt

Publicerad den 30 augusti 2019

Eric Brandstedt (Filosofi) har tillsammans med Vasna Ramasar (Humanekologi) och Henner Busch (LUCSUS) tilldelats medel för ett treårigt forskningsprojekt med titeln: "Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo". Projektet syftar till att öka förståelsen av och förbättra möjligheterna för att rättvist hantera de klagomål som den pågående energiomställningen kan ge upphov till nationellt och internationellt. Med hjälp av en deltagande forskningsansats genomför projektet en kritisk granskning av de invändningar som väckts mot energi- och klimatomställningen samt beslutsfattares ansvar för att bemöta dessa. Målsättningen är att utveckla ett verktyg som kan ge beslutsfattare vägledning om hur dessa klagomål bör förstås och hanteras.

Anslaget är totalt på 7 918 000 kronor.