Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online

Publicerad den 22 oktober 2018

Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor och ideologisk segregering online: behövs reglering av sökmaskiner?".

Vi söker efter information varje dag med Google och andra sökmaskiner. En populär uppfattning är att sökmaskiner och andra sociala medier kan leda till så kallade filterbubblor. Eftersom sökmaskiner baserar sökningen även på vad användaren sökt efter tidigare (”personalisering”) finns en risk för att denne till slut bara ser sökresultat som bekräftar hennes tidigare världsbild. Forskningsprojektet ska bland annat undersöka huruvida det behövs ytterligare rättslig reglering av sökmaskiner med anledning av personalisering och filterbubblor. Anslaget är på 3,7 miljoner kronor. I projektet kommer även Emmanuel Genot att ingå. <link https: www.rj.se anslag filterbubblor-och-ideologisk-segregering-online-behovs-reglering-av-sokmaskiner external-link-new-window>Läs mer om projektet.