Anslag till projektet "Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin"

Publicerad den 22 oktober 2019

Frits Gåvertsson (Filosofi) och Jonas Hansson (Idé- och lärdomshistoria) har tilldelats medel av Riksbankens Jubileumsfond för projektet Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin.

Det tvärvetenskapliga projektet söker belysa och analysera pionjärinsatser av en grupp kvinnliga filosofer som inkluderar Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) och Philippa Foot (1920-2001), speciellt med avseende på historiska, eller genealogiska, argumentationsformer och de kopplingar gruppen har till tidigare kontinentalt tänkande, områden som förbisetts i tidigare forskning. Projekt har en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar idéhistoria och filosofi, arkivforskning i Storbritannien och historisk kontextualisering med analys och utvärdering av argument.

Projektet kommer att vara knutet till avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

In English:

The interdisciplinary project The Somerville-group and the introduction of historical arguments in philosophy funded by The Bank of Sweden Centenary Foundation aims to highlight and analyse the pioneering efforts made by a group of female philosophers including Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) and Philippa Foot (1920-2001), in particular with regards to historical, or genealogical, modes of argument and connections to earlier continental thought that have so far been neglected. The project utilizes an interdisciplinary methodological approach, combining intellectual history, philosophy, extensive archival research, historical contextualization, and argument analysis and evaluation in order to amend this oversight and throw light on several modern debates featuring similar historical arguments.