Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik

Publicerad den 10 januari 2019

Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats 1,8 miljoner kronor från Tillväxtverket/Europiska regionala utvecklingsfonden för medverkan i samverkansprojektet Wisdome Innovation.

Målet för projektet är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Man kommer att arbeta med att inkludera unga med annan språkbakgrund, samt möten mellan elever och vuxna aktörer från såväl företag som universitet. I projektet medverkar förutom Agneta Gulz och Mattias Wallergård som är Lunds universitets partners, Malmö stad, Altitude Meetings AB, ESS, MAU och Game Habitat Southern Sweden. Kognitions- och designforskarna från Lunds universitet kommer att fokusera på VR-baserat lärande kring miljö och hållbarhet. <link https: sciencecentermalmo.wordpress.com wisdome-malmo-innovativ-motesplats-for-hallbar-utveckling external-link-new-window>Läs mer om Wisdome Innovation.