Bidrag till forskning om lärande och matematik

Publicerad den 3 november 2017

Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet.

De får bidrag för projektet "Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik". Av de 94 projekt som ansökte om bidrag beviljades fem stycken, enligt <link http: www.skolfi.se forskningsfinansiering finansierade-forskningsprojekt-2017 external-link-new-window external link in new>Skolforskningsinstitutets hemsida.