Bidrag till postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar"

Publicerad den 7 mars 2019

Henrik Andersson har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar". Om projektet:
Vi är idag fullt medvetna om hotet från klimatförändringar. Vi vet att omställningar måste göras och att ansvar måste tillskrivas för de handlingar som lett till klimatförändringar. Men hur ska stater fatta policybeslut om klimatförändringar och vem bär egentligen ansvaret för de handlingar som lett till klimatförändringar? Det här projektet har som mål att besvara dessa två frågor. Först kommer en normativ beslutsteori utvecklas som kan vägleda stater i deras beslutsfattande gällande klimatförändringar. Därefter kommer det bringas klarhet i hur man tillskriver moraliskt ansvar för de handlingar som har lett till klimatförändringar.

Bidraget är till för att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.