Cathrine Felix får pris för sin lärargärning

Publicerad den 25 november 2016

Cathrine Felix, universitetslektor i filosofi, är en av fyra lärare som får motta Göteborgs universitets Humanistiska fakultets pedagogiska pris 2016.

Cathrine tilldelas priset för att hon ”utvecklat, och i undervisning med stor framgång genomfört, en innovativ pedagogisk idé”. Priset kommer att delas ut vid Göteborgs universitets professorsinstallation den 28 april 2017. Cathrine Felix, som disputerade i praktisk filosofi 2015, är verksam vid både Göteborgs och Lunds universitet.