Digitala hjälpmedel i skolan kan både hjälpa och stjälpa

Publicerad den 18 april 2017

Läs intervjun om potentialen och riskerna med digitala hjälpmedel i skolan. Agneta Gulz, professor och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, blir intervjuad av Lunds universitets forskningsmagasin Fokus Forskning.

- Det finns en alltför vanlig uppfattning om att det digitala har ett egenvärde för undervisning, men det finns inget pedagogiskt värde i sig i digitala verktyg. Sanningen är att bra digitala lärverktyg kan stödja lärandeprocesser på ett oerhört kraftfullt sätt, dåliga kan tyvärr med lika stor kraft stjälpa lärandet, säger Agneta Gulz. Läs hela intervjun <link http: www.fokusforskning.lu.se digitala-hjalpmedel-i-skolan-kan-bade-hjalpa-och-stjalpa>här.