En mosaik av kreativa miljöer kopplar samman kunskap och innovation

Av Marianne Loor - Publicerad den 11 juli 2022
Kognitionsvetaren Birger Johansson står bredvid humanoidroboten EPI.
Birger Johansson med en humanoid-robot som används för att studera uppmärksamhet, kognitiv utveckling och inlärning av motoriska färdigheter.

Ett projekt lett av Lunds universitet kallat Make Space för Verkstad har kartlagt ett 70-tal kreativa utvecklingsmiljöer i Skåne med målet att synliggöra en sammankopplad infrastruktur. Miljöerna varierar från konstnärliga ateljéer till testbäddar, labb och hubbar inom akademin eller med olika parter som kan driva på utvecklingen av nya innovationer. Två av dem på Lunds universitet är X-Lab och Kognitiva robotlabbet.


– Dessa miljöer är jätteviktiga för att vi ska ha en stor flora av spännande företag inom det kulturella och kreativa området som utvecklas och startas, och som driver nya innovationsprojekt. Miljöerna finns visar kartläggningen, men de behöver bli synligare och mer lättillgängliga och de behöver samverka för att än mer spännande projekt ska komma till, säger Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare på Lunds universitets avdelning för Samverkan.

Två kreativa lärmiljöer på Lunds universitet är X-Lab och Kognitiva robotlabbet. De har olika mål och syften men har nyligen hittat kopplingar till hur bra de kompletterar varandra. De är främst för universitetets studenter, forskare och anställda, men är på olika sätt tillgängliga för andra aktörer.

I labbet kan människor och robotar mötas

Strax före pandemins utbrott fick det Kognitiva robotlabbet på Filosofiska institutionen medel för att utvecklas som forskningsinfrastruktur och bli ännu mer tillgängligt för fler. Nu är det äntligen möjligt igen och man vill se mer aktiviteter och samarbeten. Ett tätare utbyte med X-lab har inletts 2022.

Labbets egenutvecklade robot EPI är avancerad, men också medvetet enkel och skapad för att vara lätt att använda. Kännetecknande är de stora ögonen som kan användas för att undersöka hur vi styr våra ögonrörelser på olika sätt och kommunicerar våra känslor. Människans behov av bekräftelse, inkännande och förståelse för andras situation och sinnesstämning genom hur vi pratar med olika intonation, gester, eller kroppsspråk är centrala frågor som Birger Johansson, forskare i kognitionsvetenskap, hans kollegor och studenter på det Kognitiva robotlabbet utforskar och testar.

– Vi kan till exempel undersöka hur arkitekter bör planera för att använda robotar i byggda miljöer, kanske som receptionister eller som extra resurser i skolor eller sjukhus, förklarar Birger Johansson. Våra projekt rör kognitiv utveckling, uppmärksamhet och inlärning av motoriska färdigheter och många andra aspekter av mänskligt tänkande och den mänskliga hjärnan.

Birger Johansson hoppas på nya och fler samarbeten både inom universitetet, men väldigt gärna även med näringslivet och utvecklare som behöver tillgång till testrobotar och den kunskap som deras robotskötare har om interaktion mellan människa och maskin.

X-lab - öppet för innovation

På X-lab är det full fart nu när fler personer kan vistas i de olika delarna av den kub som är specialbyggd på LTH. En skylt anger att det är ett Student Innovation Center och det är en viktig poäng. Här kan studenter, forskare och anställda vid Lunds universitet lära sig olika tekniker och utrustning, utveckla sina idéer men också få hjälp att ta sina projekt och prototyper vidare.

– Vi är väldigt stolta över den specialbyggda kub med fyra olika verkstäder vi har idag där användare kan arbeta i träverkstaden, syverkstaden, den digitala verkstaden och idérummet. När vi sen bygger vidare till den fullskaliga miljön kommer vi att ha mer platser för kurser, för kreativa möten och för att marknadsföra de färdiga projekten i en film- och fotostudio, berättar Anders Johansson, samordnare av aktiviteter på X-lab med andra intressenter.

Idag kommer studenter till X-lab för att bygga, prova, skapa prototyper, ofta för ett examensarbete. Inom en snar framtid kommer olika föreningar att flytta in i korridorerna bredvid och en servering planeras på övre plan där man se hela verksamheten. Där kommer på sikt även Lunds universitets innovationsavdelning, LU Innovation, ha lokaler för att finnas nära till hands.

Engagemang och tillgänglighet

X-lab är organiserat för att växa och vilar på både en central ledningsgrupp samt engagemang från studenter. Ett par engagerade studenter håller i introduktions- och säkerhetskurser, ser till att labbet hålls i ordning och har en inbjudande stämning.  Denna kärngrupp består också av forskare och anställda och jobbar med att både med vara ambassadörer och marknadsförare utåt samt att vara brobyggare för nya användare eller intressenter.

En mobil enhet har skapats så att man kan komma ut till andra platser och nya användare. Karnevalen i Lund är ett tillfälle och på Campus Helsingborg kan de som besöker Our Future City under H22 City Expo också komma i kontakt med X-lab. Den framtida staden behöver olika former av kreativa hubar och testbäddar.

Lund University Cognitive Robotics Lab

 Används i huvudsak av forskare och studenter vid kognitionsvetenskap, men också i utbildning och forskningsprojekt med andra fakulteter vid Lunds universitet. Flera humanoid-robotar är byggda och finns tillgängliga i labbet.  De används i olika forskningsprojekt för att studera uppmärksamhet, kognitiv utveckling och inlärning av motoriska färdigheter.
 

X-lab

X-Lab är ett makerspace på LTH dit besökare – både studenter, medarbetare och i viss mån även externa parter – är välkomna. X-Lab erbjuder en innovationsmiljö, verkstad, och co-working yta och bygger på samarbete och medskapande.

Make Space för verkstad 

Är ett projekt där målet är att hitta sätt att knyta samman de 70-tal olika kreativa skaparmiljöer som identifierats i Skåne. Det är ett brett spann från mer renodlade konstnärliga ateljéer till öppna verkstäder för unga i kommunal regi till testbäddar och labb inom akademin och hubbar för innovation mellan olika parter för såväl privat som offentlig sektor.

Senaste nyheter