Erik J. Olsson invald i humanistiskt vetenskapssamfund

Publicerad den 12 mars 2019

Professor Erik J. Olsson har blivit invald i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Samfundets instiftades i samband med universitetets 250-årsjubileum år 1918 och dess syfte är att främja humanistisk  vetenskap och att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i södra Sverige. I samfundet ingår avdelningar för religionsvetenskap, rätts- och samhällsvetenskaper, filosofisk-historiska vetenskaper, språkvetenskaper samt för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk vetenskaplig forskning. Olsson är sedan 2018 ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.