Five PhD positions at the department

Publicerad den 1 februari 2020

We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and practical philosophy.

By following the links below you can read more about each position. Last application date is 1 March 2020.

Two faculty funded positions: <link https: lu.varbi.com en what:job jobid:313129 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window student in theoretical>One position in theoretical philosophy <link https: lu.varbi.com en what:job jobid:313128 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window student in practical>One position in practical philosophy
Three externally funded positions: <link https: lu.varbi.com en what:job jobid:313147 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window practical philosophy with focus on ai and>One position in practical philosophy with focus on AI and ethics <link https: lu.varbi.com en what:job jobid:313146 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window student in cognitive science with focus on ai and>One position in cognitive science with focus on AI and ethics <link https: lu.varbi.com en what:job jobid:313145 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window cognitive science with focus on dinosaurian>One position in cognitive science with focus on dinosaurian cognition

På svenska

Via länkarna nedan kommer du direkt till varje utlysning där du kan läsa mer om anställningarna, både på svenska och engelska. För samtliga tjänster är sista ansökningsdag den 1 mars 2020.

Två fakultetsfinansierade doktorandtjänster: <link https: lu.varbi.com se what:job jobid:313129 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window i teoretisk>en tjänst i teoretisk filosofi <link https: lu.varbi.com se what:job jobid:313128 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window i praktisk>en tjänst i praktisk filosofi

Tre externfinansierade tjänster: <link https: lu.varbi.com se what:job jobid:313147 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window i praktisk filosofi med inriktning mot ai och>en tjänst i praktisk filosofi med inriktning mot AI och etik <link https: lu.varbi.com se what:job jobid:313146 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window kognitionsvetenskap med inriktning mot ai och>en tjänst i kognitionsvetenskap med inriktning mot AI och etik <link https: lu.varbi.com se what:job jobid:313145 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window kognitionsvetenskap med inriktning mot>en tjänst i kognitionsvetenskap med inriktning mot dinosauriekognition