För Nit och Redlighet i rikets tjänst

Publicerad den 16 mars 2020

Tre medarbetare vid Filosofiska institutionen fick utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst" vid universitetets årliga ceremoni för att uppmärksamma de som varit statligt anställda i 30 år, eller i 25 år vid pension. De från Filosofiska institutionen som fick utmärkelsen var Dan Egonsson, professor i praktisk filosofi, Jan Hartman, universitetslektor i teoretisk filosofi och Victoria Höög, universitetslektor i idé- och lärdomshistoria. <link https: www.medarbetarwebben.lu.se article de-fick-utmarkelsen-for-nit-och-redlighet-i-rikets-tjanst external-link-new-window nit och redlighet i rikets>Läs mer om ceremonin här.