Forskningsanslag till projekt i teoretisk filosofi

Publicerad den 24 oktober 2016

Riksbankens Jubileumsfond delade i dagarna ut anslag till fyra projekt i filosofi - varav två med Lundaanknytning.

Carlo Proietti, forskare i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet, tilldelades drygt två miljoner för sitt projekt <link http: anslag.rj.se sv anslag>Rationalitet och gruppbeteende. Projektet <link http: anslag.rj.se sv anslag>Metafysiska förklaringar, hemmahörande vid Göteborgs Universitet men där Robin Stenwall, teoretisk filosof vid Lunds universitet, är en av projektmedlemmarna beviljades närmare åtta miljoner kronor. Sammanlagt delade Riksbankens Jubileumsfond i år ut över 300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning - fördelat på 42 projekt, 3 program och 7 projektstöd till forskningsinfrastruktur. <link http: www.rj.se>Läs mer på RJs hemsida.