Four PhD positions at the department

Publicerad den 1 februari 2019

We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and practical philosophy, within "Lund-Gothenburg Responsibility Project".

By following the links below you can read more about each position. Last application date is 1 March 2019. Two faculty funded positions: One position in <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:248786 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window>theoretical philosophy One position in <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:248789 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window>cognitive science Two externally funded positions in <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:248817 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window>practical philosophy within "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

På svenska

Via länkarna nedan kommer du direkt till varje utlysning där du kan läsa mer om anställningarna, både på svenska och engelska. För samtliga tjänster är sista ansökningsdag den 1 mars 2019.

Två fakultetsfinansierade doktorandtjänster:

en tjänst i <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:248786 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window>teoretisk filosofi

en tjänst i <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:248789 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window kognitionsvetenskap>kognitionsvetenskap

Två externfinansierade tjänster i <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:248817 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window>praktisk filosofi inom "Lund-Gothenburg Responsibility Project"