Frågan är svaret! – Ingar Brinck i Filosofiska rummet