Frits Gåvertsson i Bildningsbyrån om Seneca och den stoiska filosofin