Hur digitala läromedel kan göra nytta i skolan

Publicerad den 21 mars 2018

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, har medverkat i ett avsnitt av radioprogrammet Vetandets värld om problemen och möjligheterna med digitala läromedel.

"Datorer och digitala läromedel används ofta på helt fel sätt i skolan, enligt Agneta Gulz, kognitionsvetare vid Lunds universitet. För att de ska fungera ska syftet vara att fylla en konkret uppgift, läraren ska vara engagerad och kunnig i hur det används, och inte minst ska läromedlet vara anpassningsbart efter elevens förmåga och framsteg." Du kan lyssna på hela programmet (20 minuter) <link http: sverigesradio.se sida avsnitt external-link-new-window external link in new>här. Agneta Gulz intervjuades också av Yle om riskerna med digitalisering i skolan. Den artikeln kan du läsa <link https: svenska.yle.fi artikel forskare-digitala-laromedel-kan-ha-negativa-effekter-pa-larandet external-link-new-window external link in new>här.