Jan Hartman har avlidit

Publicerad den 9 januari 2023
Ett brinnande stearinljus. Foto.

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet att Jan Hartman, tidigare universitetslektor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, har avlidit. Vi minns med glädje Jan och hans arbete vid institutionen.

Det är svårt att överskatta Jans betydelse för den teoretiska filosofin i Lund då han redan som nybliven doktorand i början av 80-talet tog ett stort ansvar för utvecklandet av grundutbildningen i teoretisk filosofi vid institutionen. Genom hans idoga arbete växte utbildningen i popularitet under 90-talet och han fick senare uppdrag att utveckla kurser i vetenskapsteori vid andra lärosäten och på andra fakulteter. Många minns med tacksamhet Jan som inspirerande lärare i filosofins historia, vetenskapsteori och medvetandefilosofi och det är mången student som angivit honom som sitt skäl för att fortsätta med filosofin. Jan disputerade på en avhandling i medvetandefilosofi, ett ämne som efter Bolognareformen också fick en populär egen delkurs som Jan ledde. Jans klartänkthet och passion för att förmedla filosofi till andra syns också i hans forskningsproduktion som efterhand utvecklades i tillämpad riktning i samarbete med forskare i framför allt samhälls- och hälsovetenskap. Han har t ex skrivit flera mycket välciterade verk om vetenskapsteori och om grundad teori (”Vetenskapligt tänkande: från kunskap till metodteori”, ”Grundad teori: teorigenerering på empiriskt grund” samt ”Rediscovering grounded theory”). Framför allt har Jan gjort viktiga insatser inom utvecklingen av metodteorin inom hälsovetenskaperna och har under många år förmedlat sin forskning på doktorandkurser vid samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet bl a i Lund, Malmö, Kristianstad och på Karolinska institutet. Inom dessa områden har hans inflytande internationellt, särskilt inom Norden, varit stort.

Jan arbetade för fullt med filosofin, skrev och undervisade in i det sista. Våra tankar går till Jans familj och nära vänner. Begravningsceremoni med efterföljande minnesstund för Jan äger rum den 11 januari kl. 12 i Uppståndelsens kapell, Norra Hyllievägen 33, Malmö.