Kick-off för forskningsprojekt om klimatomställning

Publicerad den 6 mars 2020

Den 20 mars är det kick-off för två nya forskningsprojekt som undersöker moraliska och politiska frågor som omställningen till lägre koldioxidutsläpp kan ge upphov till.  Eric Brandstedt, forskare i praktisk filosofi, ingår i det ena projektet "Navigating Justice Claims: Between Riots, Strikes and Business as Usual". Det andra projektet är "Sustainable welfare for a new generation of social policy". Tid: 20 mars, kl 14-16
Plats: Pufendorf IAS, Lunds universitet, Biskopsgatan 3, Lund <link https: www.pi.lu.se event joint-kick-off-for-exploring-energy-and-needs-and-justice external-link-new-window kick-off for and>Läs mer om kick-off och projekten. <link file:57945 download internal link in current>Ladda ner affisch.