Kognitionsforskare får pris

Publicerad den 24 oktober 2016

Philip Pärnamets var en av fem unga forskare som fick motta Robert J. Glushkos utmärkelse för sin avhandling "Observing and influencing preferences in time”.

Sällskapet för kognitionsvetenskap (Cognitive Science Society) och Glushko-Samuelson-stiftelsen delar årligen ut upp till fem priser för avhandlingar i ämnet kogntionsvetenskap (the Robert J. Glushko Prize for Outstanding Doctoral Thesis in Cognitive Science). I år var Philip Pärnamets från LUCS en av pristagarna! Priserna syftar till att öka betydelsen av kogntionsvetenskap och att uppmuntra unga forskare som sysslar med banbrytande forskning i ämnet. Läs mer om priset på: www.cognitivesciencesociety.org/glushko-dissertation-prize/