Konferens 5–6 oktober: Post Hoc Interventions: prospects and problems

Publicerad den 22 september 2022

Det tvärvetenskapliga forskningstemat "Post Hoc Interventions" arrangerar en konferens som ska diskutera post hoc-interventioner ur ett juridiskt, etiskt, epistemologiskt och statistiskt perspektiv.

Vid Pufendorf IAS vid Lunds universitet undersöker forskare från olika discipliner metoder för att ta itu med fördomsfulla beteenden efter att de har inträffat men innan de leder till diskriminering, genom så kallade "Post Hoc Interventions". Den 5–6 oktober arrangeras en konferens med forskare från temat Post Hoc Interventions och inbjudna talare där post hoc-interventioner diskuteras ur ett juridiskt, etiskt, epistemologiskt och statistiskt perspektiv. Jämförelser kommer också att göras mellan post hoc-interventioner och befintliga metoder inom socialpsykologi och datavetenskap för att bekämpa fördomar.

Från Filosofiska institutionen medverkar Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi, prefekt och koordinator för Post Hoc Interventions, och Mattias Gunnemyr, lärare i praktisk filosofi. 

Läs mer om konferensen här.

Läs mer om temat Post Hoc Interventions