Konferens om tryckfriheten i den digitala världen

Publicerad den 26 oktober 2016

Välkomna på endagskonferens den 1 december på Pufendorfinstitutet! Konferensen är en del av firandet av 250-årsjubileet för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen.

Följande spännande teman avhandlas under dagen: Kontroll av information: från tryckt till digitalt Lars Ilshammar, Linnéa Lindsköld, Patrik Lundell Demokrati – torget, tilliten och trovärdigheten Anette Novak, Lisa Kirsebom, Ylva von Gerber Pressetik – är digital självsanering möjlig? Lena Halldenius, Andreas Ekström, Ola Sigvardsson Konferensen är ett samarbete mellan Kungliga Biblioteket och projektet Kunskap i en digital värld, vid Filosofiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper, Lund universitet. Moderator: Jeanette Emt Plats: Pufendorfinstitutet Biskopsgatan 3, Lund Tid: 9.30-17.00 Anmälan är obligatorisk och sker till <link>ylva.von_gerber@fil.lu.se www.kdw.lu.se