Korpar kan planera som människoapor

Publicerad den 2 augusti 2017

En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor uppmärksamhet. Den visar att korpar kan planera för framtiden på liknande sätt som människoapor.

Här kan du läsa en <link http: www.lu.se article korpar-planerar-pa-samma-vis-som-manniskoapor>populärvetenskaplig sammanställning av nyheten. Om du vill läsa originalartikeln i Science finns den tillgänglig <link http: science.sciencemag.org content>här. Nedan följer länkar till andra medier där studien har uppmärksammats: <link http: www.dn.se nyheter vetenskap korpar-planerar-lika-bra-som-manniskoapor>Dagens Nyheter <link https: www.buzzfeed.com kellyoakes>Buzzfeed <link http: time.com bird-study-ravens-planning-intelligence>Time <link https: www.washingtonpost.com news speaking-of-science wp are-people-and-apes-the-only-ones-that-can-plan-ahead-quoth-the-raven-nevermore>Washington Post