Korpar minns orättvisa människor

Publicerad den 7 juni 2017

De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de bara interagerat med en människa i några minuter.

Det visar en ny studie publicerad i <link http: www.sciencedirect.com science article pii s0003347217301161>Animal Behaviour. Resultaten tyder på att korpar som sitter bredvid och tittar på när en annan korp interagerar med människan också minns om människan är värd att lita på. Gruppen för kognitiv zoologi vid Lunds universitet har genomfört studien tillsammans med forskare i kognitiv biologi vid universitetet i Wien. Resultaten har fått stor uppmärksamhet och publicerats av bland annat <link http: news.nationalgeographic.com ravens-memory-unfair-trade>National Geographic och <link https: www.sciencemag.org news ravens-remember-people-who-suckered-them-unfair-deal>Science.