Kunskap som ömsesidigt stöd – ny bok av Erik J Olsson

Publicerad den 26 augusti 2022
Bild om bokomslaget till Coherentism

Bygger vår kunskap ytterst på ett säkert fundament som Descartes trodde? Eller uppstår vårt vetande snarare i ett nätverk av trosföreställningar som ger varandra ömsesidigt stöd? I sin nya bok Coherentism, utgiven av Cambridge University Press i serien Elements in Epistemology, skärskådar Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi, koherensteorin om kunskap.