Ledig doktorandtjänst i kognitions-vetenskap

Publicerad den 26 september 2023
Händer som håller i en robot.

Doktorandtjänsten är placerad inom det WASP-HS-finansierade projektet "Social Interaction with Autonomous Artefacts", vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet.

Det övergripande målet med projektet är att undersöka dynamiska och utvecklingsmässiga aspekter av interaktion mellan människa och artefakt för att identifiera och utvärdera olika varianter och deras underliggande mekanismer, och klargöra interaktionens funktion och påverkan på mänskliga beteenden och livsformer.

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2023.

Läs mer om tjänsten här.

In English

Doctoral student in Cognitive Science 

The PhD position is situated within the WASP-HS-funded project Social Interaction with Autonomous Artefacts at the Department of Philosophy, Lund University.

The overarching aim of the project is to examine dynamic and developmental aspects of human-artefact interaction and the underlying mechanisms to clarify the function and influence of such interaction on human behaviour and forms of life.

Deadline for applications: 15th October 2023.

Read more about the position here.