Ledig doktorandtjänst i kognitions-vetenskap inom projektet Social interaktion med autonoma artefakter

Publicerad den 15 september 2021

Tjänsten ingår i det flervetenskapliga projektet "Social interaktion med autonoma artefakter" i ämnena kognitionsvetenskap och teoretisk filosofi, och är knuten till forskargrupperna Cognitive Robotics Lab och CogComLab. Projektet syftar till att utveckla hållbara, pålitliga, mänskliga och inkluderande modeller för interaktion mellan människa och artefakt baserade i synen på kognition som kroppslig och kontextuell.

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.Läs mer om tjänsten här.


In English: 

Vacant position for Doctoral Student in Cognitive Science within the project Social Interaction with Autonomous Artefacts

The PhD position is placed within the multidisciplinary project Social interaction with autonomous artefacts in cognitive science and theoretical philosophy and tied to the Cognitive Robotics Lab and CogComLab. The project aims to develop sustainable, reliable, humane, and inclusive models of interaction between human and artefact within the perspective of embodied and embedded cognition.

Last application date is 15 October 2021.Read more about the position here.