Ledig doktorandtjänst i kognitions-vetenskap

Publicerad den 1 mars 2022
Alligator framför skylt med röd och grön prick. Foto.

Tjänsten ingår i det tvärvetenskapliga och internationella projektet "Tänkandets evolution: 325 miljoner år av intelligens studerat genom neurovetenskap, kognitiv zoologi och paleontologi". Forskarutbildningen är inom kognitionsvetenskap och genomförs i gruppen för kognitiv zoologi, men doktoranden kommer också samarbeta med neuroanatomer och paleontologer från internationella lärosäten. Projektet syftar till att identifiera evolutionära principer inom kognition genom att studera sauropsidlinjen, inkluderande nulevande djur, deras hjärnor men också fossiler från utdöda arter.

Sista ansökningsdag är 1 april 2022.  Läs mer om tjänsten här.

In English: 

Vacant position for Doctoral Student in Cognitive Science within the project The Evolution of Minds: 325 Million Years of intelligence studied with neuroscience, cognitive zoology and paleontology. The PhD position is in cognitive science in the Cognitive Zoology group, but the candidate will collaborate with international neuroanatomists and paleontologists. The project aims at exploring evolutionary principles of cognition by studying the Sauropsida lineage with living animals, their brains and with fossils of extinct species.

Last application date is 1 April 2022. Read more about the position here.