Ledig tjänst: Forskare i praktisk filosofi inom LGRP

Publicerad den 9 november 2021

Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) söker forskare i praktisk filosofi med placering hos Filosofiska institutionen i Lund. LGRP är ett tioårigt forskningsprojekt (avslutas 2025) som bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja, inom handlingsteori, normativ etik, metaetik och på området juridiskt ansvar.

Läs mer om tjänsten här. Sista ansökningsdag är 30 januari 2022.

Mer information om Lund Gothenburg Responsibility Project.

In English:
The Lund | Gothenburg Responsibility Project (LGRP) at the University of Lund is interested in hiring one or two full-time researchers. LGRP is a 10-year project (ending 2025) that conducts research on moral responsibility and free will within action theory, normative ethics, metaethics, and legal responsibility. LGRP at Lund is co-financed and hosted by the Department of Philosophy at Lund University. 

Read more about the position. Please apply by 30 January, 2022.

Find more information on Lund Gothenburg Responsibility Project here.