Lisa Barrett är årets Pufendorfföreläsare

Publicerad den 23 april 2024
Lisa Barrett. Foto.

Filosofiska institutionen är mycket glada att kunna meddela att professor Lisa Barrett är årets Pufendorfpristagare. Barrett kommer att hålla tre föreläsningar: 27/5: Constructing Emotion’, 28/5: 'Constructing the Mind' och 29/5: ‘Relational Realism’. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och äger rum kl.15.15-17 i sal C121 på LUX, Lunds Universitet.

Lisa Barrett är University Distinguished Professor i psykologi och chef för Interdisciplinary Affective Science Laboratory (IASLab) vid Northeastern University i Boston. Hennes forskning fokuserar på hur den mänskliga hjärnan, i ständig dialog med den mänskliga kroppen och världen, reglerar kroppen och skapar mentala händelser, såsom känsloyttringar.

Mer information om Pufendorfföreläsningarna, tillsammans med inspelningar av tidigare Pufendorfföreläsningar finns här.

Tidigare Pufendorfföreläsare är: Jonathan Dancy (2023),  Amie L. Thomason (2022), Thomas Metzinger (2021), Daniel Dennett (2020), Susan Wolf (2019), Simon Blackburn (2018), Frans de Waal (2017), Michael Bratman (2016), Cristina Bicchieri (2015), Herbert H. Clark (2014), Christine Korsgaard (2013), Nancy Cartwright (2012), Nicholas Humphrey (2011), T.M. Scanlon (2010), Robert Stalnaker (2009), François Recanati (2008), Patricia Churchland (2007), John R. Searle (2006), Philip Pettit (2005), David Armstrong (2004), and Margaret Boden (2003).

In English:

The Department of Philosophy at Lund University is delighted to announce that Professor Lisa Barrett is this year’s Pufendorf laureate. She will deliver three lectures on the topics:  May 27 – ‘Constructing Emotion’, May 28 – 'Constructing the Mind' and May 29 – ‘Relational Realism’. The three lectures take place 3-5 p m in C121 at LUX, Lund University. The lectures are open to the public.

Lisa Barrett is University Distinguished Professor of Psychology and Director of the Interdisciplinary Affective Science Laboratory (IASLab) at Northeastern University. Her research focuses on how the human brain, in continual conversation with the human body and the world, regulates the body and creates mental events, such as episodes of emotion.

Here you find more information about the Pufendorf Lectures along with recordings of previous Pufendorf Lectures in Lund. 

Previous Pufendorf Lectures: Jonathan Dancy (2023),  Amie L. Thomason (2022), Thomas Metzinger (2021), Daniel Dennett (2020), Susan Wolf (2019), Simon Blackburn (2018), Frans de Waal (2017), Michael Bratman (2016), Cristina Bicchieri (2015), Herbert H. Clark (2014), Christine Korsgaard (2013), Nancy Cartwright (2012), Nicholas Humphrey (2011), T.M. Scanlon (2010), Robert Stalnaker (2009), François Recanati (2008), Patricia Churchland (2007), John R. Searle (2006), Philip Pettit (2005), David Armstrong (2004), and Margaret Boden (2003).