Med anledning av utredningen av djurskyddet i Furuviksparken

Publicerad den 24 februari 2023

I avvaktan på utfallet av de utredningar som görs till följd av händelseutvecklingen vid Furuviksparken pausas Lunds universitets forskning på parkens schimpanser.

Sedan 2006 har Lunds universitet ett forskningssamarbete med Furuviksparken om att bedriva studier av människoapors kognition genom att observera djurparkens schimpanser i syfte att bättre förstå kognitiv evolution.

Den 14:e december sköts flera schimpanser till döds som en skyddsåtgärd efter att de tagit sig ut ur sina hägn och vidare ut i djurparken. 

Lunds universitet ska upprätthålla högsta möjliga etiska standard i sitt arbete med djur, vilket innefattar att inte bedriva verksamhet med samarbetsparter om det föreligger outredda tvivel rörande djurskyddet. I avvaktan på Länsstyrelsen Gävleborgs uppföljning av händelserna och utfallet av den polisanmälan om brott mot djurskyddslagen som upprättats av polismyndigheten själv, kommer Lunds universitet tills vidare inte bedriva forskning med schimpanserna på Furuviksparken.