Melina Tsapos i Lundagård: Fördomar får inte hindra forskning