"Mycket hjärna" om formellt och informellt lärande

Publicerad den 5 december 2019

I det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna diskuteras om det är skillnad mellan hur vi lär oss i skolan och utanför skolan. Ibland försöker man fånga sådana skillnader genom att tala om det "formella" eller formaliserade lärandet å ena sidan, och det "informella" lärandet å andra sidan. Peter Gärdenfors medverkar och diskussionen tar avstamp i hans bok Lusten att förstå. <link https: soundcloud.com user-929025103-345680994 formellt-och-informellt-larande external-link-new-window>Lyssna på avsnittet här.