Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

Publicerad den 9 maj 2019
punktskrift
Foto: Terese Andersson

Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text för personer med synnedsättning och blindhet. Vilka utmaningar och problem uppstår när man skapar bildbeskrivningar? Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga, som ger förståelse och inte belastar läsaren? Rapporten kartlägger hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Myndigheten för tillgängliga media (MTM), samt inventerar de befintliga nationella och internationella riktlinjerna för bildbeskrivning. Inventeringen mynnar ut i en rad förslag till förändringar och förbättringar samt förslag på vidare utvecklingsinsatser, forskningsprojekt och undersökningar som fokuserar både på produktion av bildbeskrivningar och på användning av bildbeskrivningar vad gäller användares förståelse och upplevelse. <link https: www.mtm.se om-oss press pressmeddelanden rapport-om-bildbeskrivningar external-link-new-window mtm>Rapporten kan laddas ner på MTM:s hemsida.