Orangutanger kan förutse smaken på nya juice-blandningar

Publicerad den 15 augusti 2016

En ny studie från LUCS har visat att inte bara människor innehar förmågan att kombinera element från tidigare minnen till en ny helhet; alltså att kunna föreställa sig något oupplevt med hjälp av tidigare upplevda delar. En förmåga som kallas "affective forecasting".

För att utröna om andra än människor har förmågan, testades om en orangutang kunde förutsäga nya smakkombinationer som framställdes av olika bekanta juicer. Eftersom människor är de enda djuren som hittills uppvisat förmågan, genomfördes samma experiment på 10 personer. Först fick alla smaka och lära sig fyra olika grundsmaker: körsbär, rabarber, citron och äppelcidervinäger. Därefter blandades dessa, i orangutangens och försökspersonernas åsyn, i olika, aldrig tidigare upplevda kombinationer. Frågan nu var om de kunde räkna ut vilka smaker som var goda och välja dessa framför de mindre goda. Resultaten visade att orangutangen, i likhet med människorna, systematiskt baserade sina val på olika ”smakregler”  - och inte genom att bara testa sig fram. Ett resultat som tyder på att affective forecasting funnits redan hos den gemensamma förfadern till orangutanger och människor. <link https: www.lucs.lu.se orangutans-can-predict-taste-of-juice-mixes>Läs mer om studien och se en film från experimentet med orangutangen Naong på LUCS hemsida.