Oscar II:s stipendium till kognitionsforskare

Publicerad den 8 december 2016

Philip Pärnamets har tilldelats Oscar II:s stipendium för sin avhandling ”Observing and influencing preferences in real time”.

Enligt praxis delas stipendierna ut för den avhandling som anses bäst inom respektive område inom universitetet, och i år delades utmärkelsen ut till sex av tio områden. Utöver detta har Philip Pärnamets även nyligen fått "Vetenskapssocietetens pris ur AWK Gleerups fond" - även detta för avhandlingsarbetet.