Paneldebatt om yttrandefrihet

Publicerad den 27 februari 2020

Gloria Mähringer, doktorand i praktisk filosofi, och Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi, medverkar den 27 februari i en paneldebatt på temat "Var bör gränsen för yttrandefrihet vid Lunds universitet gå?". De övriga medverkande är Lundagårdsredaktören Louise Lennartsson och vicerektor och ordföranden för etikrådet Bo Ahrén. Tid: 17.30. Plats: LUX Aula.