Peter Gärdenfors på Vetenskapsfestivalen i Göteborg om mänskligt och artificiellt tänkande

Publicerad den 5 maj 2023
Peter Gärdenfors. Foto.

Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen, och Olle Häggström, professor i matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet, diskuterade ”Mänskligt och artificiellt tänkande” under Vetenskapsakademiens session vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg.