Projektet Asylrättens kärna bidrog till ökad rättskvalitet med 40 procent

Publicerad den 26 juni 2020
Migrationsverkets logotyp på glasruta

Medarbetare från Filosofiska institutionen medverkade 2018-2019 i projektet Asylrättens kärna. Projektet hade målsättningen att förbättra den rättsliga kvaliteten i Migrationsverkets asylutredningar och beslut och därmed öka rättssäkerheten för den sökande. Migrationsverkets slutrapport för utbildningsprogrammet visar att projektet bidrog till en ökad rättskvalitet med 40 procent.

Projektet bestod av två utbildningsinsatser där forskare från fyra olika fakulteter vid Lunds universitet deltog. Från Filosofiska institutionen medverkade kognitionsforskarna Petter Johansson och Annika Wallin, och teoretiska filosofen Martin Jönsson. De föreläste i argumentationsanalys och bias för beslutsfattare i asylärenden vid Migrationsverket. 

Läs mer om rapporten och se en video om projektet här.