Responsibility for Humans med Susan R. Wolf 27-29 maj.

Publicerad den 2 april 2019

Temat för årets Pufendorfföreläsningar är “Responsibility for Humans” med Susan R. Wolf som är Edna J. Koury Professor of Philosophy at the University of North Carolina at Chapel Hill. Wolf har tidigare varit verksam vid Johns Hopkins University (1986-2002), University of Maryland (1981-1986) och Harvard University (1978-1981). Susan R. Wolf kommer att ge tre föreläsningar måndag 27 maj - onsdag 29 maj kl. 15.15-17 i sal LUX C126. Titlarna för Wolfs föreläsningar är:
27 maj: Aesthetic Responsibility
28 maj: Criticizing Blame
29 maj: Selves Like Us
<link http: www.pufendorf.se external-link-new-window r. wolf>
Läs mer om föreläsningarna här.
<link https: philosophy.unc.edu people susan-wolf external-link-new-window r. wolf personlig>Susan R. Wolfs personliga hemsida.
<link https: en.wikipedia.org wiki susan_r._wolf external-link-new-window r. wolf>Om Susan R. Wolf på Wikipedia.