Se inspelningarna med årets Pufendorfföreläsare, Simon Blackburn

Publicerad den 2 juli 2018
2018 års Pufendorfföreläsare, Simon Blackburn

Årets Pufendorfföreläsningar hölls 29 maj - 1 juni på temat "Truth and Post-Truth" av Simon Blackburn, professor i filosofi verksam vid Trinity College i Cambridge, University of North Carolina at Chapel Hill och vid New College of the Humanities.

Nu finns inspelningarna av de fyra föreläsningarna att se via webben: <link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Truth and Anxiety

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Peirce, James & Pragmatism

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>The Genuine Limits of Reason

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Truth in a Difficult Climate Professor Simon Blackburn är en av Storbritanniens mest framstående och inflytelserika filosofer, känd inte minst för sitt försvar av uppfattningar som kommer David Humes ståndpunkter nära. Det gäller frågeställningar såväl inom etiken som inom språkfilosofin. Bland hans mest uppmärksammade böcker märks Spreading the Word (1985), Quasi-Realism (1993) och Ruling Passions (1998). Pufendorfföreläsningarna arrangeras varje år av Filosofiska institutionen. Föreläsningarna hålls av en inbjuden framstående filosof eller kognitionsvetare och är öppna för allmänheten. Tidigare Pufendorfföreläsare har varit Margaret Boden, David Armstrong, Philip Pettit, John R. Searle, Patricia Smith Churchland, Francois Recanati, Robert Stalnaker, T.M. Scanlon, Nicholas Humphrey, Nancy Cartwright, Christine M. Korsgaard, Herbert H Clark, Cristina Bicchieri,  Michael E. Bratman och  Frans B. M. de Waal. Läs mer på: <link http: www.pufendorf.se sectiona659.html external-link-new-window external link in new>www.pufendorf.se