Six PhD positions at the department

Publicerad den 1 februari 2018

We have vacant positions for doctoral students in practical philosophy, theoretical philosophy and cognitive science.

By following the links below you can read more about each position. Last application date is 1 March 2018. Three faculty funded positions: One position in <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:190087 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>practical philosophy One position in <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:190078 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>theoretical philosophy One position in <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:190083 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>cognitive science Two externally funded positions in practical philosophy within <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:190111 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>"Lund-Gothenburg Responsibility Project"

One externally funded position in cognitive science within the project <link https: lu.mynetworkglobal.com en what:job jobid:190106 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>"What Can We Know About Ourselves?

På svenska

Via länkarna nedan kommer du direkt till varje utlysning där du kan läsa mer om anställningarna, både på svenska och engelska. För samtliga tjänster är sista ansökningsdag den 1 mars 2018. 3 fakultetsfinansierade doktorandtjänster: en tjänst i <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:190087 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>praktisk filosofi en tjänst i <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:190078 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>teoretisk filosofi en tjänst i <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:190083 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>kognitionsvetenskap

2 externfinansierade tjänster i praktisk filosofi inom <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:190111 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>"Lund-Gothenburg Responsibility Project"

1 externfinansierad tjänst i kognitionsvetenskap inom projektet <link https: lu.mynetworkglobal.com se what:job jobid:190106 type:job where:4 apply:1 external-link-new-window external link in new>"What Can We Know About Ourselves?