Agneta Gulz om att skapa digital kvalitet i skolan

Publicerad den 13 oktober 2020
Agneta Gulz

I senaste numret av Lunds universitets magasin, LUM, intervjuas Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, om samverkansprojektet ”Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum”. Projektet handlar om att skapa kvalitet kring de digitala lärresurserna som finns på marknaden och lärare ges verktyg att bedöma vad som är kvalitet och inte i den digitala läromedelsdjungeln.