Stiftelsen Oscar II:s stipendium till Trond Arild Tjøstheim

Publicerad den 20 april 2023
Trond Arild Tjøstheim. Foto.

Kognitionsforskaren Trond Arild Tjøstheim har tilldelats Oscar II:s stipendium för sin avhandling Contours of Cognition. Oscar II:s stipendium delas ut årligen av Lunds universitet och går till den avhandling som bedöms som bäst inom varje fakultet vid Lund universitet.

Avhandlingen Contours of Cognition handlar om hur kognition fungerar, och vad dess syfte är. Avhandlingens ramverk bygger på att kognitiva processer i första hand medverkar till att hålla organismer vid liv, och detta särskilt i miljöer som kräver att organismen förflyttar sig. Det innebär att en organism inte kan sitta still och få maten serverad. Istället måste organismen bege sig ut i världen och aktivt hitta något att äta. Detta innebär att ett beteende sätts igång när kroppens fysiologiska variabler avviker från de värden som håller organismen vid god hälsa, det vill säga, att kroppen inte längre är i homeostas. 

Beroende på situationen, och den ekologiska nischens karaktär, behöver en organism hitta en väg som leder till något att äta och en väg som leder till något att dricka. För att lyckas med detta, måste organismen kunna tolka sin omvärld, kunna göra olika val, prioritera, samt förutse vad konsekvenserna kommer att blir av de val den gör. Härigenom sätts kognition i kontexten av att hålla organismen vid liv. 

Avhandlingen finns att ladda ner här.