Stort bidrag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond till Agneta Gulz

Publicerad den 9 december 2021
Agneta Gulz

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap och som leder The Educational Technology Group vid Filosofiska institutionen, har beviljats 5 miljoner från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för projektet ”"The increasing necessity for data literacy education in the age of infodemics".

Projektet undersöker hur 11-13-åringar kan stöttas i att utveckla dataläskunnighet, det vill säga förmågor att utvärdera argument och berättelser i förhållande till underliggande empirisk data. I detta ingår att kunna tolka grundläggande statistiska resonemang, tabeller, diagram o s v och förstå hur dessa kan användas för argument av olika slag – liksom hur de kan användas för att vilseleda.

Dataläskunnighet är central för en individs möjlighet att fatta välinformerade beslut och delta i samhället av idag. Det är därför viktigt att alla unga, oavsett uppväxtmiljöer och förutsättningar, ges goda möjligheter att utveckla dessa förmågor, men området är starkt understuderat för barn och unga.

Läs mer om the Educational Technology Group.